Güney Doğu Anadolu Turları

Güney Doğu Anadolu Turları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’ nin yedi coğrafi bölgesinden biri. Ülkenin yaklaşık yüzde 7,5’inı kaplayan 58.000 km2’ lik yüzölçümüyle en küçük bölgeyi oluşturur.

Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerine komşu olduğu gibi, Suriye ve Irak’la da sınırı vardır. Doğu Anadolu Bölgesi’yle olan sınırı, bir yay çizerek uzanan Güneydoğu Toroslar’ın güney eteklerinden geçer. Bölgeyi Akdeniz Bölgesi’nden ayıran sınır ise, Kahramanmaraş-Hatay Çöküntü Oluğunu dışarıda, Gaziantep Platosu ile platonun batıdaki dağlık kenarını içeride bırakan bir hat izler. Güneydeki Suriye sınırı Kilis’in hemen güneydoğusunda başlar ve güneydeki istasyon binalarını Türkiye’de bırakacak biçimde demiryolu hattı doğrultusunda Dicle’ye kadar uzanır. Dicle’ye doğudan (soldan) katılan Habur Çayını izleyen sınır çizgisi de bölgeyi Irak’tan ayırır.

Bu kategoride henüz ürün Yok.